Obchodní podmínky

Home » Obchodní podmínky

12/12/2022

E-shop tancepraha.cz

Provozovatel:

Sky Dance
IČO: 14175711
adresa: Slévačská 752/36, Praha 19800
email: tanceprahacz@gmail.com
telefon: +420 775 106 948
Doručujeme v těchto oblastech:

tancepraha.cz je internetový obchod taneční školy SkyDance a má provozovnu Radlická 298/105, Praha 15000. Nákup produktů, voucherů a vstupenek je možný on-line přes internet nebo na provozovně.

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen “Spotřebitel”), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen “Zákazník” nebo “Kupující”). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

Odesláním závazné objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn na tyto podmínky a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží a služby. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží a služby  uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen “Objednávka”). Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím kontaktního formuláře a webové stránky www.tancepraha.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení požadovaného zboží k zákazníkovi. Zákazníci musejí uvést tyto údaje: jméno a příjmení, přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), počet kusů, název zboží nebo služby.

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

III. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata hned po jejím odeslání Kupujícím. Potvrzení objednávky Prodávající zašle obratem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. O dalších stavech zpracování objednávky Kupujícího včetně jejího odeslání bude Prodávající informovat Kupujícího výhradně e-mailem.

IV. Platby

Platbu Prodávající poskytne převodem na účet, on-line platební kartou, hotově na pobočce, v první den poskytování služby nebo dobírkou při doručení přepravní společností.

Při platbě převodem na bankovní účet Kupující použije následující údaje:

Příjemce: Sky Dance
Číslo účtu: 8291466375/5500 (Česká spořitelna)
VS: číslo objednávky
Při bankovním převodu platba musí být připsána nejpozději do tří pracovních dnů. Prodávající začíná úkony vedoucí k vyřízení objednávky až po obdržení platby za objednávku.

Pokud platbu za objednávku Kupující neučiní do tří pracovních dnů po odeslání objednávky, bude objednávka automaticky stornována ze strany Prodávajícího a zboží nebo služba uvolněné k dalšímu prodeji.

Při platbě kartou přes platební bránu Pays bude objednávka potvrzena automaticky a vyexpedována co nejdříve.

Pokud Kupující zvolil platbu dobírkou, v případě nepřevzetí zásilky bude Prodávající vyžadovat po Kupujícím uhradit náklady vzniklé na dopravu a balné.

V. Osobní vyzvednutí objednávky

Tancepraha.cz je internetový obchod. Kupující může vytvořit objednávku na webových stránkách www.tancepraha.cz. Prodávající provozuje prodejnu. Zákazník si může vyzvednout objednávku osobně na adrese Radlická 298/105, 15000 Praha 5, a to ve večerních hodinách po předchozí domluvě s Prodávajícím. Pro osobní vyzvednutí objednávky je nutné zvolit výběr Osobní odběr při vytvoření závazné objednávky. Prodávající informuje Kupujícího o připravené objednávce a možných časech pro vyzvednutí e-mailem. E-mailem také Kupující obdrží informace o přesné adrese pro osobní vyzvednutí a další důležité pokyny.

VI. Doručení objednávky

Prodávající doručuje zboží v České republice s využitím služeb přepravní společnosti. Prodávající je oprávněn vybrat si přepravní společnost podle vlastního uvážení.

Objednávku se Prodávající snaží vyexpedovat maximálně do dvou pracovních dnů od přijetí platby. V případě, že zboží již nebude skladem, bude Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího (e-mailem nebo telefonicky). V případě, že Kupujícího nebude možné kontaktovat, vyhrazuje si Prodávající právo objednávku zrušit.

VI.1. Poškození objednávky při doručení

Za poškození zboží při přepravě nenese e-shop tancepraha.cz žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si Kupující musí důkladně zkontrolovat, zda přepravní obal není poškozen, a případnou škodu reklamuje neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele. Pokud při převzetí zjistí Kupující poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, požaduje od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku Kupující nemusí převzít. Důvod k tomuto kroku je nutné uvést v reklamačním protokolu.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoli náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Prosíme také o kontrolu produktů neprodleně po převzetí zásilky. Na pozdější reklamace (pokud se nejedná o výrobní vadu) nebude brán ohled.

VII. Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před její expedicí, a to buď telefonicky na čísle +420 775 106 948, nebo e-mailem tanceprahacz@gmail.com

VIII. Reklamace

V souladu s § 1829 odst. 1 nového Občanského zákoníku má Kupující – spotřebitel – právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit bez jakékoli sankce. Po vrácení zboží následuje vrácení celé kupní ceny ze strany Prodávajícího, a to převodem na bankovní účet Kupujícího nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží.

Postup při reklamaci:

Kupující informuje Prodávajícího o reklamaci e-mailem.
Reklamované zboží Kupující zašle doporučenou zásilkou na adresu sídla firmy Slévačská 752/36, Praha 19800
K reklamovanému zboží Kupující přiloží kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v obchodě tancepraha.cz – fakturu, která také slouží jako záruční list.
Zboží musí Kupující-spotřebitel odeslat doporučeně na adresu: Slévačská 752/36, Praha 19800 kompletní, včetně všech součástí, bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu.

Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu, zabalené podle zásad přepravní společnosti.

V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku. Jakékoli takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody nebo nárok na neuznání vrácení. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu spotřebiteli kupní cenu sníženou o náhradu škody nebo si vyhrazuje právo vrácené zboží nepřijmout. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání podle vzájemné dohody. Náklady spojené s vrácením zboží (především poštovné) ponese kupující.

Reklamace bude provedena v souladu se zákonem. Reklamaci Prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží společností. V případě delších reklamací Prodávající bude neprodleně informovat Kupujícího o stavu reklamace. O vyřízení reklamace Kupující bude ze strany Prodávajícího informován e-mailem.